Monday, July 30, 2007

human, angel, and GodPlease help, if you have good idea how to answer such question from the small child. Thanks.

1 comment:

Hamba Allah said...

Allah itu Maha Adil dan Bijak. Ia tak mungkin menuduh hambaNya tanpa bukti dan persaksian yang nyata (walaupun Allah mempunyai hak sepenuhnya untuk itu). Itulah mengapa Allah menugaskan dua malaikatNya untuk menyaksikan perbuatan anak cucu Adam dan mencatatnya sebagai bukti di hari perhitungan kelak.

Itu sepengetahuan saya, pak, dari sebuah taklim yang saya ikuti. Mungkin ada jawaban yang lebih bijak. Wallahu'alam.